Paške vinske pisme

Napijmo se vinca crvenoga
nek rumeni lica bijeloga
jer je naše potamnilo lice
pa će nam ga zacrvenit vince

Dobra večer vi koji ste gori
pošaljite našu malu doli
pošaljite vina i rakije
da se naše društvo ponapije

Oj ti moje vince
rumeno mi lice
ja ću tebe piti
dobre volje biti

Vino nam je krvca našeg Paga
nazdravimo braćo moja draga
vino nam je boje uzorita
a od loze Gegić plemenite
i još tome da ga rodi dosti
da nam grije i tilo i kosti

Pagu grade naša mila diko
u te ima svega naveliko
sira, vina a i janjetine
da nam bude za duge godine
O moj kume napijmo se vina
da nam pojde doli janjetina
janjetina u grlu nam stoji
napijmo se da nam pojde doli

Zbogom polja i zbogom livade
i moj lipi cvitu vinograde
u kojem sam pasivao vrime
sve do moje dvajsete godine

U polju je svakojakog cvita
svuda raste loza plemenita
na njoj grožđe kao žuto zlato
daje vino što je svakome je drago

Tri puta ću poći oko grada
otkinut ću kitu vinograda
što no mi je dragi usadio
u ljubavi kad je samnom bio

Moj je dragi poša u Meriku
on je meni ostavi motiku
misli dragi da ću mu kopati
ja sam mlada pa ću se udati

Drugarice nemoj ga slušati
on će tebe vinom opijati
pijana ćeš biti već do jutra
to ne može se popraviti do sutra

Čašu vina dobro je popiti
od toga ti brate ništa neće biti
već će ti se zarumenit lice
koje će ti zarumenit vince

Sastali se na pijaci našoj
pili vino lipo naše paško
i sa nama cijela družina
pili zajno žutog lipog vina

Lipo naše paško bijelo vino
kad ga piješ tako ide fino
u njem nema nikakvi paštroći
lijepo ide kad u grlo toči

Vino, vino i ti si mi krivo
da mi glava kraj uzglavlja spava

Čašu vina zdravo je popiti
od toga ti dobro može biti
to će namin pokripiti tilo
da bi zdravo i veselo bilo

Mene moja žena čini mliti
po najvećoj vrućini liti
melji mužu neka ti je fino
da ti nije na pameti vino

Pijmo vino Bog ga je stvorio
i na stolu sebi postavio
apostole svoje je pozvao
zadnju večer kada je imao

Napimo se mi dva pobratima
dok je nama u bačvici vina
kad ne bude nećemo ga piti
onda ćemo na bunar hoditi

Pijem vino rakija mi gorka
kod kuće mi žena ka divojka

Sadi dragi vinovu lozicu
da nam bude vina za zimnicu
jer je nama vino pola hrane
pijemo ga i liječimo rane

Ne pij vino ko si loše ćudi
jerbo vino brzo ti naudi
nekom vino i gadno naškodi
a nekoga i na pod obori
jer pijanstvo u svako zlo vodi
kad se pije svašta se dogodi

Vino će ti brzo smutit glavu
to ti velim jerbo sam u pravu
vino piješ kod prigodnih želja
jer bez vina nema ni veselja
čini društvo sve veselo stati
kad je dosta svi pojdu spati

Ne pij vino kad ti škodi
da te žena kući vodi

Pijem vino ja pije i žena
a kod kuće nema kruha pečena

Isti, piti, tancati to mogu
al kad se vina napijem kopati ne mogu

Kad smo bili od petnajst godina
u konobi mi smo pili vina
imali smo svaki svoju dragu
sjedili smo pod stupom u hladu